TransFax

אישה אחות

במאיות - תמנע גולדשטיין, הדר קליינמן

2000 ,ישראל, 60 דק, עברית צרפתית .
קיים בבטא ו- D.V.D


הסרט עוסק במקומה של האישה בקהילה דתית פטריארכלית, במידת חופש הבחירה שלה, בתפקיד אותו החברה מייעדת לה ובמקומו של הרגש האינדיבידואלי שלה במערכת החוקים הדתיים. המטרה המוצהרת בתחקיר הייתה לבחון את מעמדן של הנשים בקהילת "הישראליים העבריים" דרך יחסן לנושא הפוליגמיה. לצורך כך, נבחרה דמות ראשית אחת ומספר דמויות משנה שמספרות יחד סיפור אנושי כואב שיכול לשמש מראה מוקצנת לשאלת מעמדה של האישה בחברה הישראלית

תסריט: תמנע גולדשטיין, הדר קליינמן
צלם : אורי אקרמן, יורם עברי, פיליפ בלאייש
עורך: עמי טייר

דרונט בניית אתרים