top of page

נקמה יהודית

במאי - אלכסנדר שבתאייב
1997, עברית

ישראל


שחקנים: לירון לבו, ליאוניד קניצקי, אושיק לוי, לבנה פינקלשטיין, נטליה שוורץ, נחום שליט

A Five Minutes Walk
צפייה בסרטון

נתן אליגוייב גבר בגיל העמידה עולה ותיק מחצי האי קרים, חי בישראל עם שני בניו ואשתו מזה שלושים שנה. במשך כל השנים חשד נתן שאשתו בגדה בו לפני זמן רב עם חברו הטוב. הוא מביים התקף לב ואשתו החושבת כי הוא עומד למות מתוודה שאכן שכבה עם חברו הטוב, יצחק שורייב, לפני שנים רבות במולדת הישנה.
 
נתן קופץ ממיטות חוליו ומחליט לנסוע לקרים לנקום בחברו משכבר הימים. הוא משכנע את בנו בן העשירים ללוותו. במולדת הישנה המסע מסתבך ונתן לא מצליח לבצע את אשר החליט, בעיקר תודות לבנו העומד בדרכו ותודות למאפיה המקומית. הסיפור מסתבך עוד יותר כאשר בנו מתאהב בבתו של שורייב על אפו וחמתו של האב.

 

 

תסריט: סמיון וינוקור
צילום: אברהם אברמוב

bottom of page