top of page

ולקחת לך אישה

במאים - רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ 
2004, עברית, צרפתית
ישראל, צרפת


 שחקנים: רונית אלקבץ , סימו אבקריין, ז'ילבר מלכי, סוליקה סבג

TTAW
צפייה בסרטון

בערב יום שלישי מתכנסת משפחת אוחיון המורחבת במטרה לעשות שלום-בית בין ויויאן ואליהו. אחרי מסכת מריבות נשנית, שוב מגיעים שבעת אחיה של ויויאן ומנסים לתווך בין בעל לאשתו אשר המכנה המשותף היחיד ביניהם, הוא הרקע התרבותי - דתי מזרחי מחמיר, וארבעת ילדיהם המשותפים. אביתר הבכור 13, גבריאל בת 10, ליאור בן 5 וגיא בן השנה וחצי.
השאלה העומדת בפני ויויאן היא, האם למרוד בערך המשפחה ערך עליון בעיניה, בחוקים האטומים, במורשת ובלחץ המשפחתי הגדול המופעל עליה? האם לאזור אומץ, לצאת מהבית ולהתחיל בחיים חדשים בלעדי אליהו?
מה מנצח בקרב חסר תקווה זה, היוצר גיהינום משותף לכולם? - מסורת? אהבה? פחדים? או מורשת ותרבות ההולכת וקורסת אל מול הקדמה, אך המוכיחה עצמה, אולי, אחרי הכל כחזקה מכולם!?…

 

 

תסריט: רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ
צלם: ירון שרף
עריכה: ג'ואל אלקסיס

bottom of page